سعی کن حرص و طمع خانه خرابت نکند.غافل از واقعه ی روز حسابت نکند.ای که دم می زنی از عشق حسین ابن علی.آن چنان‌ باش که ارباب جوابت نکند


  • کانون کامیونداران اصفهان
  • کانون کامیونداران اصفهان
  • مسکن
  • رانندگان
  • نظرسنجی
  • آموزش
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به روابط عمومی کانون کامیونداران استان اصفهان می باشد .